Adria Mobil en het milieu

Over Adria

Adria Mobil en het milieu

Wij zijn ons ervan bewust dat een gezonde en veilige leefomgeving essentieel is voor de conditie en ontwikkeling van onze werkzaamheden. Het op een zoveel mogelijk milieuvriendelijke wijze produceren van onze producten is voor ons zeer belangrijk. Het is ons recht, onze verplichting en verantwoordelijkheid dat de huidige en toekomstige generaties kunnen leven in een gezonde en schone omgeving. Adria Mobil d.o.o. streeft ernaar een milieuvriendelijk bedrijf te zijn. Daarom heeft het management besloten de richtlijnen van SIST EN ISO 14001:2005 te volgen en de wetgeving van de Republiek Slovenië en de Europese Unie na te leven.

Wij verplichten onszelf om:

 • ecologie in onze ontwikkelstrategie en jaarplannen te integreren evenals beoogde maatregelen, middelen, beleidsbepalers, medewerkers en deadlines om de negatieve milieu effecten zoveel mogelijk te reduceren.
 • milieufactoren te identificeren en te controleren, milieu indicatoren te meten en de nodige maatregelen te nemen in het geval van discrepanties.
 • milieu management systeem continue te verbeteren.
 • door middel van het scheiden van afval de hoeveelheid afval te verminderen en zoveel mogelijk te recyclen.
 • te streven naar rationeel gebruik van energiebronnen en water.
 • de juiste milieu beschermende training toe te passen en het bewustzijn van onze medewerkers op het gebied van verantwoordelijkheid jegens het milieu te vergroten.
 • Samen te werken met geïnteresseerde interne en externe consumenten.
 • milieu vraagstukken te bespreken met onze leveranciers en dealers.
 • periodiek te rapporteren aan onze medewerkers over de resultaten van het milieubeleid.
 • het gebruik van milieu onvriendelijke materialen te beperken.
 • het onderzoek naar de reductie van het negatieve milieu effect veroorzaakt door ons bedrijf te ondersteunen.
 • alle betrokkenen die op welk gebied dan ook samenwerken met ons bedrijf, over ons milieu beleid te informeren.

Het document “Milieu beleid” is openbaar en voor iedereen beschikbaar.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Managing Director
Sonja Gole, BSc (Econ)

Nieuwsbrief