Logo

Juridische noot

De informatie op deze website wordt 'ongewijzigd' geleverd en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten van derden. Hoewel de verstrekte informatie in principe juist wordt geacht, kan deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Adria Mobil is in geen geval aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade met betrekking tot dit materiaal, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Het doel van deze website is illustratief. Op de website kunnen afbeeldingen staan van elementen die niet tot de standaarduitrusting behoren of van producten die mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar zijn. Producten kunnen veranderen in termen van technische specificatie en commerciële details, en met betrekking tot specifieke regelgeving. Het wordt aanbevolen om altijd contact op te nemen met uw geselecteerde Adria-dealer om alle gedetailleerde informatie te verkrijgen voordat u tot aankoop overgaat.

Adria Mobil en haar dochterondernemingen en erkende distributeurs controleren regelmatig de inhoud van externe links, maar zijn hiervoor niet aansprakelijk. Uitsluitend de beheerders van de websites waarnaar wij verwijzen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's.  

Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2018-19. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en hun ordening op de websites van Adria Mobil zijn onderhevig aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze objecten mogen niet voor commercieel gebruik of verspreiding worden gebruikt, noch mogen deze aangepast worden of opnieuw op andere sites worden geplaatst. Sommige websites van Adria Mobil kunnen afbeeldingen bevatten die vallen onder het copyright van derde partijen.  

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken op de websites van Adria Mobil die getoond worden, onderworpen aan het merkrecht van Adria Mobil. Dit geldt in het bijzonder voor zijn merken, modelnamen, bedrijfslogo's en emblemen.   

Geen licenties

Adria Mobil heeft geprobeerd om een innovatieve en informatieve website te creëren. We hopen dat u net zo enthousiast bent over het resultaat als wij. U moet echter ook begrijpen dat Adria Mobil haar intellectuele eigendom dient te beschermen, waaronder haar patenten, handelsmerken en auteursrechten. Om deze reden informeren wij u dat deze website of enig materiaal op deze website op geen enkele wijze iemand een licentie verleent of geacht wordt te verlenen voor het intellectueel eigendom van Adria Mobil.  

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming en -beveiliging zijn belangrijk voor ons. Uw gegevens worden conform de relevante wettelijke vereisten verzameld. Bij het gebruik van onze diensten kan u gevraagd worden om persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig. Wij verwerken en gebruiken uw gegevens alleen voor advies-, reclame- en marktonderzoeksdoeleinden als u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien u bij het geven van uw toestemming voor de hierboven genoemde doeleinden ook toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens door Adria Mobil company, kunnen uw gegevens ook aan deze partijen worden doorgegeven. Als dit niet het geval is, worden uw gegevens niet aan andere partijen doorgegeven. U kunt uw toestemming voor toekomstige acties op elk moment intrekken.

Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op het toestemmingsformulier dat u ziet wanneer u zich op onze marketingdiensten abonneert.

Recht op informatie

Conform de wetgeving kunt u op elk moment en kosteloos navragen of er persoonlijke gegevens of gegevens over uw alias worden bewaard en zo ja, welke gegevens.  

Verwijderen en corrigeren van gegevens

Op verzoek zullen wij uiteraard alle gegevens die wij over u hebben onmiddellijk conform de relevante wettelijke vereisten verwijderen of corrigeren. Neem in zo'n geval contact met ons op via het e-mailadres: info@adria-mobil.si.

Gebruikersgegevens

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden uitsluitend voor statistische doeleinden uw IP-adres, de website die u naar ons heeft doorverwezen en details van de webpagina's die u op onze site bezoekt automatisch opgeslagen, samen met de datum en duur van uw bezoek. Er wordt geen persoonlijke connectie gemaakt met deze data. Een statistische evaluatie van deze gegevens wordt uitsluitend in anonieme vorm uitgevoerd. 

Juridische noot Cookies Adria Garantie Sitemap
Copyright @ 2023 Adria Mobil d.o.o.